Wielwijk Ahoy

Wielwijk Ahoy is de wijkkrant van Wielwijk. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Krant lezen? Klik op de afbeelding!

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor Wielwijk Ahoy? Stuur je stuk met foto naar de redactie van Wielwijk Ahoy via tony@bruysend.nl. Per post mag ook.

Postadres
Wijkcentrum Admiraal
T.a.v. Redactie De Wielwijk Ahoy
Admiraalsplein 168
3317 BC Dordrecht

Deadlines aanleveren
De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@meeplus.nl. Zie het actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Bezorging en oplage
Met een oplage van 4000 stuks wordt Wielwijk Ahoy door de redactie huis-aan-huis verspreid. Geen Wielwijk Ahoy ontvangen? Geef het door via tony@bruysend.nl en er wordt een krant nagestuurd/ bezorgd. Wielwijk Ahoy is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken, waaronder:

  • Wijkcentrum Admiraal | Admiraalsplein 168
  • TIEN Plus | Jacob Marisstraat 70
  • Spui93 | Spuiweg 93
  • Stadskantoor | Spuiboulevard 300

Digitaal archief
Binnenkort zal het archief van de wijkkranten te vinden zijn op de website van Stadsarchief Dordrecht/DiEP. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden op Google.