De nieuwe Dubbeldammer

De nieuwe Dubbeldammer is de wijkkrant van Dubbeldam. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De nieuwe Dubbeldammer? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De nieuwe Dubbeldammer via denieuwedubbeldammer@gmail.com. Per post mag ook.

Postadres
De Gravin Dubbeldam
T.a.v. Redactie De nieuwe Dubbeldammer
Vijverlaan 1004
3319 PK Dordrecht

Deadlines aanleveren
De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@meeplus.nl. Zie het actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Bezorging en oplage
Met een oplage van 5000 stuks wordt De nieuwe Dubbeldammer, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Dubbeldammer ontvangen? Geef het door via tienplus@meeplus.nl en er wordt een krant nagestuurd. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken, waaronder:

  • TIEN Plus | Spuiweg 89
  • Vrijwilligershuis | Spuiweg 93
  • Stadskantoor | Spuiboulevard 300

Digitaal archief
Op de wijkwebsite van de gemeente Dordrecht staat het archief van de wijkkranten. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden op Google. Nieuwsgierig hoe het er vroeger aan toe ging in de wijk? Neem een duik in het archief van De nieuwe Dubbeldammer.