De Polderkrant

De Polderkrant is de wijkkrant van Stadspolders en De Hoven. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Krant lezen? Klik op de afbeelding!

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Polderkrant? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De Polderkrant via depolderkrant@gmail.com. Per post mag ook.

Postadres
TIEN Plus
T.a.v. Redactie De Polderkrant
Constantijn Huygenslaan 75
3351 XA Papendrecht

Deadlines voor het aanleveren
De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@desocialebasis.nl. Zie het actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Bezorging en afhaalplekken
Met een oplage van 9000 stuks wordt De Polderkrant, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Polderkrant ontvangen? Geef het door via tienplus@desocialebasis.nl en er wordt een krant nagestuurd. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken (op = op).

  • Plus ‘t Lam Bieshof | Van Eesterenplein 23
  • Avin Eetcentrum | Pearl Buck-Erf 74
  • Het Polderwiel | Dudok-erf 58
  • Bibliotheek Stadspolders | Dudokplein 211
  • Sociaal Wijkteam (Oost) | Dudokplein 213A
  • Cultureel Centrum Sterrenburg – Buurtwerk Dordrecht (Oost) | Dalmeyerplein 10
  • Spui93 – Platform Vrijwillige Inzet | Spuiweg 93
  • Stadskantoor – Gemeente Dordrecht | Spuiboulevard 300
  • TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten | Jacob Marisstraat 70

LET WEL: Momenteel zijn meerdere locaties beperkt open i.v.m. de coronacrisis. 

Digitaal archief
Binnenkort zal het archief van de wijkkranten te vinden zijn op de website van Stadsarchief Dordrecht/DiEP. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden op Google.