De Stem van Krispijn

De Stem van Krispijn is de wijkkrant van Oud- en Nieuw Krispijn. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Krant lezen? Klik op de afbeelding!

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Stem van Krispijn? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De Stem via stemvankrispijn@gmail.com. Per post mag natuurlijk ook.

Postadres
Wijkcentrum Koloriet
T.a.v. Redactie De Stem van Krispijn
Jacob Marisstraat 70
3314 TK Dordrecht

Deadlines voor het aanleveren
De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@desocialebasis.nl. Zie het actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Bezorging en afhaalplekken
Met een oplage van 9000 stuks wordt De Stem van Krispijn, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Stem ontvangen? Geef het door via tienplus@desocialebasis.nl  en er wordt een krant nagestuurd. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken (op = op).

  • Jumbo Krispijnseweg | Krispijnseweg 68
  • Wijkcentrum Koloriet – Buurtwerk Dordrecht (West) | Jacob Marisstraat 70
  • De Buitenwacht | Bosboom Toussaintstraat 67
  • Duurzaamheidscentrum Weizigt | Van Baerleplantsoen 30
  • De Prinsemarij Het Spectrum | Nassauweg 4
  • Spui93 – Platform Vrijwillige Inzet | Spuiweg 93
  • Stadskantoor – Gemeente Dordrecht | Spuiboulevard 300
  • TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten | Jacob Marisstraat 70

LET WEL: Momenteel zijn meerdere locaties beperkt open i.v.m. de coronacrisis. 

Digitaal archief
Binnenkort zal het archief van de wijkkranten te vinden zijn op de website van Stadsarchief Dordrecht/DiEP. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden op Google.