De nieuwe Dubbeldammer

De nieuwe Dubbeldammer is de wijkkrant van Dubbeldam en De Hoven. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Krant lezen? Klik op de afbeelding!

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De nieuwe Dubbeldammer? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De nieuwe Dubbeldammer via denieuwedubbeldammer@gmail.com. Per post mag ook.

Postadres
De Gravin Dubbeldam
T.a.v. Redactie De nieuwe Dubbeldammer
Vijverlaan 1004
3319 PK Dordrecht

Deadlines voor het aanleveren
De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@desocialebasis.nl. Zie het actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Bezorging en afhaalplekken
Met een oplage van 5000 stuks wordt De nieuwe Dubbeldammer, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Dubbeldammer ontvangen? Geef het door via tienplus@desocialebasis.nl en er wordt een krant nagestuurd. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken (op = op).

 • Plus ‘t Lam | Dubbelsteynlaan West 86 + 92
 • Nettorama | Damplein 16
 • Primera | Recht Zandweg 10
 • Woonzorgcomplex de Gravenhorst | Vijverlaan 1002
 • Woonzorgcentrum Dubbelmonde | Koningstraat 290
 • Insula College | Koningstraat 294
 • Het Parkhuis | Haaswijkweg Oost 69A
 • Sociaal Wijkteam (Oost) | Dudokplein 213A
 • Cultureel Centrum Sterrenburg – Buurtwerk Dordrecht (Oost)| Dalmeyerplein 10
 • Spui93 – Platform Vrijwillige Inzet | Spuiweg 93
 • Stadskantoor – Gemeente Dordrecht | Spuiboulevard 300
 • TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten | Jacob Marisstraat 70

LET WEL: Momenteel zijn meerdere locaties beperkt open i.v.m. de coronacrisis. 

Digitaal archief
Binnenkort zal het archief van de wijkkranten te vinden zijn op de website van Stadsarchief Dordrecht/DiEP. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden op Google.