Wijkkrantredacties
Deze actieve en enthousiaste bewoners vormen een redactie en schrijven artikelen, maken foto’s en verzorgen de vormgeving van de krant. De inhoud van de krant wordt bepaald door de redacties. Per editie is er een redactievergadering, deadlinevergadering en check.

TIEN Plus is de uitgever van de wijkkranten van Dordrecht. Elke wijkkrant verschijnt gemiddeld vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners. Niemand zit dichter op het nieuws dan de bewoners zelf. En die voorzien de wijk van informatie.

Digitale Redactie
TIEN Plus ondersteunt ook de Digitale Redactie. Deze redactie wordt gevormd door enkele redactieleden van verschillende wijkkranten. En andere wijkbewoners die het leuk vinden om met behulp van social media wijkbewoners op de hoogte te houden over wat er speelt in de wijk.