De Staartenaar

De Staartenaar is de wijkkrant van De Staart. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Krant lezen? Klik op de afbeelding!

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Staartenaar? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De Staartenaar via staartenaar@gmail.com. Per post mag ook.

Postadres
TIEN Plus
T.a.v. Redactie De Staartenaar
Jacob Marisstraat 70
3314 TK Dordrecht

Deadlines aanleveren
De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@meeplus.nl. Zie het actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Bezorging en oplage
Met een oplage van 3500 stuks wordt De Staartenaar, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Staartenaar ontvangen? Geef het door via tienplus@meeplus.nl en er wordt een krant nagestuurd. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken, waaronder:

  • TIEN Plus | Jacob Marisstraat 70
  • Spui93 | Spuiweg 93
  • Stadskantoor | Spuiboulevard 300

Digitaal archief
Binnenkort zal het archief van de wijkkranten te vinden zijn op de website van Stadsarchief Dordrecht/DiEP. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden op Google.