De Polderkrant

De Polderkrant is de wijkkrant van Stadspolders. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Polderkrant? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De Polderkrant via Polderkrant.dordt@gmail.com. Per post mag ook.

Postadres
TIEN Plus
T.a.v. Redactie De Polderkrant
Spuiweg 89
3311 GT Dordrecht

Deadlines aanleveren
De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@meeplus.nl. Zie het actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Bezorging en oplage
Met een oplage van 9000 stuks wordt De Polderkrant, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Polderkrant ontvangen? Geef het door via tienplus@meeplus.nl en er wordt een krant nagestuurd. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken, waaronder:

  • Het Polderwiel | Dudok-erf 58
  • Bibliotheek Stadspolders | Dudokplein 211
  • TIEN Plus | Spuiweg 89
  • Vrijwilligershuis | Spuiweg 93
  • Stadskantoor | Spuiboulevard 300

Digitaal archief
Op de wijkwebsite van de gemeente Dordrecht staat het archief van de wijkkranten. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden op Google. Nieuwsgierig hoe het er vroeger aan toe ging in de wijk? Neem een duik in het archief van De Polderkrant.