Galerij Magazine

Sinds 2018 verschijnt De Galerij voor Crabbehof/Zuidhoven niet meer vijf keer per jaar als wijkkrant huis-aan-huis, maar vier keer per jaar als Galerij Magazine op belangrijke openbare plekken. De redactie bestaat uit enthousiaste bewoners, die goed weten wat er speelt in de wijk. Met meer beeld, aankleding en sfeer hopen zij meer lezers en nieuwe redacteuren aan te trekken. Lees meer over deze verandering.

Krant lezen? Klik op de afbeelding!

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor Galerij Magazine? Stuur je stuk met foto naar de redactie van Galerij Magazine via degalerijcrabbehof@gmail.com of tienplus@meeplus.nl. Per post mag ook.

Postadres
Trefpunt de Nieuwe Stoof
T.a.v. Redactie Galerij Magazine
De Savornin Lohmanweg 100
3317 LA Dordrecht

Deadlines aanleveren
De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@meeplus.nl. Zie het actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Afhaalplekken en oplage
Met een oplage van 600 stuks is Galerij Magazine kosteloos te verkrijgen op belangrijke openbare plekken in Crabbehof en Zuidhoven. Ligt Galerij Magazine niet op een van de onderstaande locaties? Grote kans dat het op is. Bij Trefpunt de Nieuwe Stoof, Bibliotheek Crabbehof, Crabbehoeve en de Total Zuidhoven zijn er bijna altijd exemplaren te verkrijgen.

 • Trefpunt de Nieuwe Stoof | De Savornin Lohmanweg 100
 • Bibliotheek Crabbehof | De Savornin Lohmanweg 110
 • Sociaal Wijkteam | Van Oldenbarneveltplein 84-86
 • Cafetaria Crabbehof | Van Oldenbarneveltplein 77
 • Chinees Mei Mei | Van Oldenbarneveltplein 1A
 • Apotheek Crabbehof | Thorbeckeweg 302
 • Avia bezinepomp | Thorbeckeweg 176B
 • Verpleeghuis Crabbehoff | Groen van Prinstererweg 38
 • Huisartsenpost | Groen van Pinksterenweg 38A
 • Crabbehoeve | Van Karnebeekstraat 2
 • Total Zuidhoven bezinepomp | S.M. Hugo van Gijnweg 2
 • De Dordtse Manege | Spirea 1
 • Deetos korfbal | Vorrinklaan 202
 • Dash’35 tennis | Monarda 1A
 • Stadskantoor | Spuiboulevard 300
 • Spui93 | Spuiweg 93
 • TIEN Plus | Jacob Marisstraat 70

Digitaal archief
Binnenkort zal het archief van de wijkkranten te vinden zijn op de website van Stadsarchief Dordrecht/DiEP. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden op Google.