Digitale Redactie

De Digitale Redactie wordt gevormd door redactieleden van verschillende wijkkranten en andere wijkbewoners, die het leuk vinden om met behulp van social media wijkbewoners op de hoogte te houden over wat er speelt in de wijk. De Digitale Redactie maakt gebruik van bestaande kanalen.

Projecten
TIEN Plus en de wijkkrantredacties sturen berichten, initiatieven, gebeurtenissen en vragen door naar de Digitale Redactie. Met elkaar bekijken de redactieleden waar ze aandacht aan willen geven en welk medium hiervoor het meest geschikt is. Voor tijdelijke projecten, zoals het aanmaken van een digitaal wijkkrantenarchief, worden subgroepen gevormd.

Waarom?
Wijkbewoners weten het beste wat er speelt in de wijk. De wijkkranten in Dordrecht laten dit al meer dan 25 jaar zien. Met behulp van de Digitale Redactie wil TIEN Plus andere media sterker inzetten, met als doel zoveel mogelijk wijkbewoners te informeren over wat er speelt in hun wijk. Dit als aanvulling op de goed gelezen wijkkranten.