TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten

TIEN Plus is meer dan 25 jaar uitgever van de tien wijkkranten in Dordrecht. Inmiddels is een van de kranten een magazine geworden en twee kranten zijn samengegaan. Anno 2020 komt het neer op acht wijkkranten en een magazine. Elke wijkkrant verschijnt gemiddeld vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners. 

Niemand zit dichter op het nieuws dan de bewoners zelf. En die voorzien de wijk van informatie. Met een oplage van 294.000 kranten per jaar, verspreid over heel Dordrecht, wordt niet alleen de buurman van de overkant betrokken bij zijn wijk, maar ook de winkeliers, scholen, organisaties, theaters, huisartspraktijken en verenigingen.

Wijkredacties
Per editie zijn er een of meer redactievergaderingen, een deadlinevergadering en check. De inhoud van de krant wordt bepaald door de redacties. Hun creativiteit uit zich in journalistiek schrijven, fotograferen, vormgeven, werkzaamheden voor de eindredactie en sociale media. Hun vrijwillige inzet wordt dan ook zeer gewaardeerd!

Verspreiding
De kranten zijn zowel online als fysiek te lezen. Hiervoor wordt de wijk voorzien van huis-aan-huis verspreiding en openbare afhaalplekken. Alle kranten (behalve Galerij Magazine en Wielwijk Ahoy) worden ingevouwen in de Dordt Centraal. Adverteerders, organisaties, horeca en praktijken met leestafels krijgen op aanvraag een aantal exemplaren toegestuurd.

Digitaal archief
Het archief van de wijkkranten zal binnenkort te vinden zijn op de website van Stadsarchief Dordrecht/DiEP. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden op Google. Een aantal kranten heeft inmiddels hun jubileum bereikt van 25 jaar. Interessant om eens terug te blikken naar vroeger. Was het winkelcentrum er toen ook al? En ervoer men destijds ook overlast door hondenpoep?

Digitale Redactie
TIEN Plus ondersteunt ook de Digitale Redactie. Deze redactie wordt gevormd door enkele redactieleden van verschillende wijkkranten. En andere wijkbewoners die het leuk vinden om met behulp van sociale media wijkbewoners op de hoogte te houden over wat er speelt in de wijk. Zo heeft elke wijkkrant onder andere een eigen Facebook pagina.

Sociale functie
Naast het informeren van wijkbewoners heeft de wijkkrant ook een sociale functie. Samen een krant maken schept natuurlijk een band. En sparren met andere wijkkrantredacties tijdens redacteurenborrels creëert een groepsgevoel. Daarnaast zijn de redacteuren dankzij hun nieuwsgierige houding altijd op zoek naar leuke initiatieven en bijzondere mensen in de wijk.

Wat doet TIEN Plus?
TIEN Plus ondersteunt de redacties door het organiseren van cursussen, belangrijke mijlpalen en bijeenkomsten om met elkaar te sparren. TIEN Plus fungeert als helpdesk voor de vrijwilligers en draagt zorg voor het archief en de verzending. Ook wordt contact onderhouden met adverteerders, drukkers, bezorgers en media collega’s (tv, radio, krant) in Dordrecht.

Persberichten uit heel Dordrecht
TIEN Plus is binnen Dordrecht -en voor een deel binnen de Drechtsteden- al meer dan 25 jaar bekend om de wijkkranten. Scholen, verenigingen, theaters, kunstenaars, de scheepsvaart, winkeliers, bewonersinitiatieven, organisaties, corporaties en de gemeente weten TIEN Plus goed te vinden voor persberichten. TIEN Plus stuurt deze door naar alle wijkkrantredacties.

Wat betekent de Plus?
Naast het uitgeven van de -voorheen tien- wijkkranten verzorgt TIEN Plus ook voor een deel de communicatie voor Buurtwerk Dordrecht. En enige tijd geleden ook voor MEE Mantelzorg en een deel van MEE Plus. De Plus van TIEN Plus staat voor al deze communicatieve werkzaamheden.