TIEN Plus is de uitgever van de tien wijkkranten van Dordrecht. Elke wijkkrant verschijnt gemiddeld vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners. Niemand zit dichter op het nieuws dan de bewoners zelf. En die voorzien de wijk van informatie.

 

Wijkkrantredacties
Deze actieve en enthousiaste bewoners vormen een redactie en schrijven artikelen, maken foto’s en verzorgen de vormgeving van de krant. De inhoud van de krant wordt bepaald door de redacties. Per editie is er een redactievergadering, deadlinevergadering en check.

Digitale Redactie
TIEN Plus ondersteunt ook de Digitale Redactie. Deze redactie wordt gevormd door enkele redactieleden van verschillende wijkkranten. En andere wijkbewoners die het leuk vinden om met behulp van social media wijkbewoners op de hoogte te houden over wat er speelt in de wijk.

Werkwijze TIEN Plus

Sociale functie
Naast het informeren van wijkbewoners heeft de wijkkrant ook een sociale functie. Redactieleden zijn dankzij hun nieuwsgierige houding altijd op zoek naar leuke initiatieven, bijzondere mensen en ontwikkelingen in de wijk.

Wat doet TIEN Plus?
TIEN Plus ondersteunt de redacties door het geven van cursussen en fungeert als helpdesk voor de vrijwilligers. TIEN Plus onderhoudt het contact met (meestal) lokale adverteerders, drukkers en bezorgers. Alle kranten (behalve Galerij Magazine en Wielwijk Ahoy) worden ingevouwen in de Dordt Centraal.

Wat betekent de Plus?
Naast het uitgeven van de TIEN wijkkranten verzorgt TIEN Plus ook de communicatie voor MEE Buurtwerk, en voorheen ook MEE Mantelzorg en een deel van MEE Plus. De Plus van TIEN Plus staat voor al deze communicatieve werkzaamheden.