Kopij, tips en persberichten

De wijkkranten worden door en voor bewoners gemaakt en staan vol met nieuws en verhalen over de wijk. Iedereen kan kopij, tips of persberichten naar de wijkredacties sturen; bewoners, organisaties, bedrijven, sport- en culturele verenigingen, theaters, politieke partijen, scholen, dierenasielen en bibliotheken.

Kopij en tips
De redacties zijn altijd geïnteresseerd in wat er speelt in de wijk. Heb je een goed idee voor de wijk of wil je kopij sturen? Stuur een email naar de betreffende wijkredactie. Zij overleggen tijdens een redactievergadering of het wordt geplaatst.

Persberichten
Heb je als organisatie nieuws voor meerdere wijken? Mail het persbericht naar tienplus@meeplus.nl. TIEN Plus stuurt de berichten door naar de redacties. Zij beslissen uiteindelijk zelf of het nieuws relevant is voor de wijkkrant.

Deadlines en verschijningsdata
Zie het productieschema 2020 voor een overzicht van de deadlines en verschijningsdata van de wijkkranten. De bezorging start op de bezorgdatum en duurt maximaal drie dagen.