Adverteren

Betrokken ondernemers en organisaties zijn welkom om te adverteren in de wijkkrant. Dit kan in één wijk, maar ook Dordrecht-breed en in verschillende formaten. Alle wijkkranten worden goed gelezen. Een advertentie kan eventueel kosteloos worden ontworpen door TIEN Plus.

Onderzoek
Volgens verschillende onderzoeken worden de wijkkranten zeer goed gelezen en beoordeeld (zie Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden 2011 of Tabellenboek Wijkkranten SGB 2007). Mede daarom adverteren er veel ondernemers en organisaties in de wijkkranten.

Kosten en verspreiding
Voorbeeld kosten: Een eenmalige advertentie in De Sterrenburger van 1/32 pagina (62,5 x 45mm) kost €50,00. Met een oplage van 10.500 stuks wordt het blad huis-aan-huis verspreid en is te verkrijgen op meerdere openbare afhaalplekken in Sterrenburg. Voor adverteren in drie of meer wijkkranten bieden wij 10% korting. Zie de advertentietarieven 2020 en advertentieformaten. TIEN Plus is bereikbaar via tienplus@meeplus.nl.

Wanneer aanleveren?
De kranten verschijnen vijf keer per jaar. TIEN Plus laat de redacties graag op tijd weten, voor de deadline, hoeveel ruimte zij beschikbaar moeten stellen voor advertenties. Wijzigingen voor doorlopende advertenties ontvangen we graag voor de drukdatum. Zie het productieschema 2020 voor alle deadlines en verschijningsdata.

Hoe aanleveren?
Graag de advertentie als PDF aanleveren. Mocht er geen ontwerp zijn, dan kan TIEN Plus dit kosteloos maken. Hiervoor hebben wij een visitekaartje of logo nodig. Bij een speciale aanbieding voor een doorlopende advertentie, graag de tekst als Word-bestand toevoegen of gewoon mailen. En foto’s graag als JPG bestand aanleveren.