De Stem

De Stem van Oud Krispijn is de wijkkrant van de Oud Krispijn.

Oplage
6100 stuks

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Stem van Oud Krispijn? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De  Stem van Oud Krispijn. Digitaal kopij aanleveren kan ook via tienplus@meedrechtsteden.nl, graag in het onderwerp ‘De Stem’ vermelden.

Redactie De Stem van Oud Krispijn
Jacob Marisstraat 70
3314 TK Dordrecht

Verschijningsdata
Zorg dat de kopij bij de redactie is voordat de deadline is verstreken.
Een actueel overzicht van de deadlines van de wijkkranten staat hier.

Bezorgklachten
Woon je in Oud Krispijn en heb je De Stem van Oud Krispijn niet ontvangen?
Neem dan contact op met TIEN Plus.

Digitaal archief
Op de wijkwebsites van de gemeente Dordrecht staat het archief van de wijkkranten. Het archief van De Stem van Oud Krispijn staat hier.